torsdag 25 november 2010

FAS-projekt

Jag fick finansiering av mitt projekt: "Kompetenshanteringssystem i användning – att hantera epistemologiska motsägelser i vardagen". Jag kommer att jobba med Lars Svensson och Ulrika Lundh Snis från högskolan väst.

Vi fick 3,6 milj.!

Doktorandtjänst i Umeå med inriktning mot 1-till-1

Umeå univ. utlyser nu en doktorandtjänst med inriktning mot "en elev-en dator". Om ni får någon tid över och ville distribuera den vidare bland kollegor som ni tror skulle kunna vara intresserade så vore det toppen.

http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/313-1072-10.html

måndag 15 november 2010

Lärande, kommunikation och informationsteknologi, 60,0 hp

Har du en utbildningsbakgrund inom pedagogik eller andra sam- hällsvetenskapliga ämnen? Eller är du kanske tekniker med en bakgrund inom datavetenskap eller systemvetenskap? Har du funderat över hur IT kan förändra människans möjligheter att lära i ett samhälle där tekniken tar allt större plats? Har du redan en tvärvetenskaplig bakgrund och känner ett behov av att förena dina kunskaper inom de olika områdena?

I så fall erbjuder påbyggnadsprogrammet Lärande, kommunikation och IT möjligheter till fördjupad kunskap om samspelet mellan människa och teknik.

Om utbildningen:
Utifrån teorier om lärande, arbetar vi i utbildningen med modeller för utveckling och design av teknologier och verktyg för lärande, såsom virtuella lärandemiljöer och utbildningsplattformar. Samspelet mellan teknologi, individ, grupp och verksamhet är centralt inom programmet. Vi studerar hur olika synsätt på lärande samverkar med informationsteknologi, arbetsformer och innehåll och hur man skapar goda förutsättningar för lärande. Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier samt problembaserade, skriftliga uppgifter individuellt eller i grupp. Efter studierna ska du ha utvecklat en kompetens kring att utveckla och analysera situationer där IT används som en resurs för lärande i ett företags- eller skolperspektiv.

fredag 29 oktober 2010

Jag blir intervjuad om IT i undervisningen i P1-morgon.

Här kan du höra när jag kommenterar VM i pedagogisk innovation, samt får frågor om IT i skolan alltid är bra, om uppkopplade lärare och studenter, mm.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4139103&play=2705962&playtype=Ljudklipp

torsdag 7 oktober 2010

Presentationer

Jag lade upp min lektorspresentation på slideshare och upptäckte att två av mina andra presentationer också fanns tillgängliga där.

Från Sverds konferens 2009
http://www.slideshare.net/ulfsan/mlearning-sverd-johan-lundin

Från mitt besök på univ. i Bergen
http://www.slideshare.net/guestbb95588/lundin-bergen-april

och då till sist lektorsföreläsningen
http://www.slideshare.net/superjohan/lektorslecture

torsdag 9 september 2010

Om en vecka ska jag "ge en översikt över området IT och lärande som forskningsfält. Du skall också
placera in din egen forskning i forskningsfältet och presentera en vision för den forskning du vill bedriva." på 20 minuter. =) tajt schema verkligen. Det är ju på institutionen för tillämpad IT, så något om teknik och teknisk utveckling bör väl nämnas. Sedan några landmarks inom IT och lärande. Men huvudfokus får ju bli på de egna bidragen inom fältet, och vad jag kommer att driva för frågor i framtiden!

fredag 23 juli 2010

Kompisar i media

Några roliga saker i sommarens mediabevakning:
"Mina" studenter och rekryteringar i computer sweden:
http://csjobb.idg.se/2.9741/1.327273/olika-vagar-for-nyexaminerade-systemvetare
Tobias och Linda jobbar nu i sommar med olika verksamhet i Knowledge Labbet på lindholmen.
De skrev också mycket spännande uppsatser i våras (se tidigare inlägg).

I dagens GP kan ni läsa om Kalle Appelgren (också student) som pratar om tre terminer och sommarkurser. Kalle jobbar också i labbet under sommaren. Fy på GP som inte har artikeln tillgänglig på nätet.

Sista tipset för dagen är kompisarna på företaget Image & Form som blir grundligt genomgångna av GP: http://www.gp.se/jobbstudier/1.389658-mycket-star-pa-spel
Vi hoppas kunna dra igång något samarbete under kommande år, för att utveckla forskning och utveckling kring spel och lärande i GBG.

Ha en fortsatt glad sommar.

måndag 5 juli 2010

Platser kvar på kurs i höst

Jag vill rekommendera kursen "

Design för lärande med digitala redskap"

Kursen vänder sig till dig som arbetar som universitets- /högskolelärare och vill utveckla undervisning med IT. Digitala redskap medför stora möjligheter till pedagogisk utveckling inom högre utbildning.

http://www.ait.gu.se/utbildning/Kurser/TIA081_Design_for_larande_med_digitala_redskap/

torsdag 17 juni 2010

Datorn rekommenderar?!

"Recommender systems" kallas det som gör att du kan få hjälp med att hitta annan relevant och anknytande litteratur på tex bokus eller adlibris. När tillräckligt många använder webben tillräckligt mycket borde dessa spår bli allt mer användbara för att hjälpa dig... men iom att vi är flockdjur även på webben så tenderar vi alltmer att gå dit resten går. Hela poängen med det personifierade webdeltagandet blir ju meningslöst om drivkraften är att vara där alla andra är. På facebook blir jag nu rekommenderad olika saker och rekommendationerna blir allt knäppare. Dagens exempel:
=)

glad sommar!

Studentdrivna diskussioner på Wave – det sociala samarbetsverktyget

Den sista delen i mitt examensarbete om studentdriva diskussioner online tar upp de som sker på Googles kommunikations och samarbetsverktyg Google Wave (https://wave.google.com/). Här har många av studenterna valt att använda tjänsten som ett gemensamt anteckningsblock. En klass har valt att samla en hel kurs och dess olika föreläsningsanteckningar i en och samma wave medan en annan klass har valt att starta upp nya waves för varje föreläsning där de dessutom lagt in den aktuella föreläsningens powerpointslides redo för att lägga till egna kommentarer under varje slide. Eftersom dessa kanaler är initialt utformade för att klassen gemensamt ska samla anteckningar så har dessa betydligt högre procent av studierelaterade inlägg, närmare 65%, där de flesta inlägg berör den pågående föreläsningen i form av citat eller referenser. Några få inlägg här och var berör andra ämnen så som frågor om individuella arbeten eller förslag på litteratur. De inlägg som inte rör ämnet alls, så som skämtinlägg eller liknande togs sedan bort i waven av studenterna själva för att det ska bli en bättre struktur i de samlade anteckningarna och lättare att läsa.

Detta innebär att man kan se Google Wave-kanalerna som samarbetsverktyg där studenterna för längre anteckningar tillsammans och delar med sig av sin kunskap genom att sätta upp dessa kanaler och indirekt ha regler om vad som får förekomma och inte förekomma gör att det blir en högre andel av seriösa inlägg jämfört med andra medier.